ခါးပတ်ကို ရုတ်သိမ်းပါ။

 • EB Polyester Flat Double Eye to Eye Lifting Sling Webbing Sling

  EB Polyester Flat Double Eye to Eye Lifting Sling Webbing Sling

  Webbing sling ကို အပ်ချုပ်နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် အဆင့်မြင့်ရက်လုပ်နည်းပညာနှင့် စက်ကိရိယာများဖြင့် အရည်အသွေးမြင့် ဓာတုဖိုက်ဘာ (ပိုလီစတာ) မှ ထုတ်လုပ်ပါသည်။သာမန် webbing sling အမျိုးအစားသုံးမျိုးရှိသည်- simplex, duplex, triplex, quadrature.

 • EA-A Endless Lifting Webbing or Round Sling with High Intensity

  ပြင်းထန်မှုမြင့်မားသော EA-A အဆုံးမဲ့ ကြွတင်ခြင်း ဝက်ဘ်ကြိုး သို့မဟုတ် အဝိုင်းစလောင်း

  Round sling သည် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ lifting sling တစ်ခုဖြစ်ပြီး မြင့်မားသောခိုင်ခံ့ပြီး ၎င်း၏ဝန်ကို မထိခိုက်စေဘဲ မြင့်မားသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် lifting sling တစ်ခုဖြစ်သည်။အလွန်ပေါ့ပါးပြီး လမ်းကြောင်းအားလုံးတွင် အကန့်အသတ်မရှိ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိပြီး အဆင်မပြေသည့်ပုံသဏ္ဍာန် သို့မဟုတ် ပျက်စီးလွယ်သောဝန်များကို ရုတ်သိမ်းသည့်အခါတွင်ပင် ကိုင်တွယ်ရန် လွယ်ကူပြီး လျင်မြန်ပါသည်။EN 1492-2 ဖြင့် ထုတ်လုပ်သည်။

 • EB-A Polyester Flat Double Eye to Eye Lifting Sling Webbing Sling

  EB-A Polyester Flat Double Eye to Eye Lifting Sling Webbing Sling

  Webbing sling ကို အပ်ချုပ်နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် အဆင့်မြင့်ရက်လုပ်နည်းပညာနှင့် စက်ကိရိယာများဖြင့် အရည်အသွေးမြင့် ဓာတုဖိုက်ဘာ (ပိုလီစတာ) မှ ထုတ်လုပ်ပါသည်။သာမန် webbing sling အမျိုးအစားသုံးမျိုးရှိသည်- simplex, duplex, triplex, quadrature.

 • EC Polyester Flat Double Eye to Eye Lifting Sling Webbing Sling

  EC Polyester Flat Double Eye to Eye Lifting Sling Webbing Sling

  Webbing sling ကို အပ်ချုပ်နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် အဆင့်မြင့်ရက်လုပ်နည်းပညာနှင့် စက်ကိရိယာများဖြင့် အရည်အသွေးမြင့် ဓာတုဖိုက်ဘာ (ပိုလီစတာ) မှ ထုတ်လုပ်ပါသည်။သာမန် webbing sling အမျိုးအစားသုံးမျိုးရှိသည်- simplex, duplex, triplex, quadrature.

 • EA Endless Lifting Webbing or Round Sling with High Intensity

  ပြင်းထန်မှုမြင့်မားသော EA Endless Lifting Webbing သို့မဟုတ် Round Sling

  Round sling သည် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ lifting sling တစ်ခုဖြစ်ပြီး မြင့်မားသောခိုင်ခံ့ပြီး ၎င်း၏ဝန်ကို မထိခိုက်စေဘဲ မြင့်မားသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် lifting sling တစ်ခုဖြစ်သည်။အလွန်ပေါ့ပါးပြီး လမ်းကြောင်းအားလုံးတွင် အကန့်အသတ်မရှိ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိပြီး အဆင်မပြေသည့်ပုံသဏ္ဍာန် သို့မဟုတ် ပျက်စီးလွယ်သောဝန်များကို ရုတ်သိမ်းသည့်အခါတွင်ပင် ကိုင်တွယ်ရန် လွယ်ကူပြီး လျင်မြန်ပါသည်။EN 1492-2 ဖြင့် ထုတ်လုပ်သည်။